Χώροι αποκλειστικής χρήσης
Αίθουσα συναντήσεων εργασίας
Αίθουσα σεμιναρίων
Χώροι συνεργασίας
Πρόσβαση ΑΜΕΑ