Το κόστος φιλοξενίας είναι

ιδιαίτερα χαμηλό και ανταγωνιστικό

για πλήρεις υπηρεσίες επιχειρήσεων