Έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φιλοξενία στην Νέα Θερμοκοιτίδα

Η Δράση Νικαίας ΚοινΣΕπ σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Φορέων ΚΑλΟ το Αυτόνομο Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και την ενημερωτική ιστοσελίδα KoinSEp.org στο πλαίσιο ανάπτυξης των κοινών τους δράσεων στην στήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα που πιστά υπηρετούν δημιουργούν στο εμπορικό κέντρο της Νίκαιας μια Θερμοκοιτίδα ανάπτυξης της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας και σας καλούν να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον για ένταξη στην νέα αυτή δομή συμπληρώνοντας την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ  {Ενοικιάσεις Γραφείων, Καταστημάτων, Φορολογικές Έδρες}

Η Θερμοκοιτίδα προσφέρει πληθώρα καινοτόμων χαρακτηριστικών που κάνουν ελκυστική την συμμετοχή σας τόσο στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και του πλάνου που έχετε σχεδιάσει όσο και στην συνεχή σας στήριξη με πολλούς και διαφόρους τρόπους όπως λογιστική νομική και άλλη υποστήριξη εντός του χώρου χωρίς να χρειάζεται να απομακρυνθείτε από τον χώρο. Ενοικιάσεις Γραφείων, Καταστημάτων, Φορολογικές Έδρες. Θα υπάρχουν διαθέσιμα ατομικά γραφεία για την κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση πρόσβαση στο Internet με ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες ατομική τηλεφωνική συσκευή VoIP και κατασκευή και φιλοξενία της ιστοσελίδας σας σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Θα υπάρχουν ιδιαίτεροι χώροι Εκδηλώσεων Παρουσιάσεων και Εκθέσεων όπου θα μπορεί κάθε επιχείρηση να παρουσιάζει η να εκθέτει τα προϊόντα της στον μόνιμο εκθεσιακό χώρο. Το κόστος φιλοξενίας είναι ιδιαίτερα χαμηλό και ανταγωνιστικό για πλήρεις υπηρεσίες επιχειρήσεων.